رویداد: نهمین جشنواره ساب‌پرتال‌های واحدهای تابعه شهرداری تهران موضوع: شرکت فناوران
نام و نام خانوادگی:
جنسیت:
سن:
تحصیلات:
نام محله/منطقه محل سکونت:
تلفن همراه:
پست الکترونیک: